blog_ngbllp

3 stories by blog_ngbllp

Đầu năm sau Chrome sẽ cảnh báo website không dùng HTTPS

Google vừa thông báo rằng kể từ bản Chrome 56, trình duyệt sẽ hiển thị cảnh báo cho người...

Th5 9 · 1 min read >

Tại sao WordPress được nhiều công ty sử dụng?

Bạn đang tìm hiểu về WordPress và tại sao nó được rất nhiều công ty giới thiệu? Vâng, để...

Th5 9 · 6 min read >