Khánh Vân

5 stories by Khánh Vân

Trải nghiệm quảng cáo mới từ Smart Campaigns dành cho doanh nghiệp nhỏ

Mới đây Google cho ra mắt công cụ mới mang tên Smart Campaipns trong lĩnh vực quảng cáo của...

Th11 13 · 4 min read >

Ý nghĩa font chữ thương hiệu nói lên điều gì?

Infographic hay còn gọi là thiết kế đồ họa thông tin là dạng thức thể hiện các thông tin, dữ liệu...

Th10 30 · 2 min read >

Kéo 80% tỷ lệ chuyển đổi trang đích

Trang đích là trang web một trang được thiết kế để tập trung sự chú ý của một người...

Th10 13 · 8 min read >

“Lột trần” 4 dấu hiệu nhận diện một Designer

Design là một công việc thật tuyệt vời. Hầu hết mọi người sẽ thấy những hành vi của một...

Th10 12 · 4 min read >