lamlai

Sài Gòn , https://lamnotes.com

Mình đã không làm việc nữa từ rất sớm vì làm việc với đam mê thật sự không phải là làm việc mà là một trải nghiệm.