Danh mục Marketing

Phương pháp quản lý Email Marketing hiệu quả

Thực hiện một chiến dịch Email Marketing không phải kết thúc từ thời điểm bạn click gửi đi mà quan trọng hơn chính là câu chuyện bạn giải quyết vấn đề đằng sau việc gửi tin nhắn marketing đó như…

Quy trình xây dựng chiến dịch Email Marketing

Xây dựng chiến lược Email Marketing là một nhiệm vụ quan trọng để quyết định sự thành công quảng cáo internet, tiếp cận khách hàng mục tiêu. Muốn có một chiến lược thống nhất và hoàn hảo bạn phải thực…

Những kiến thức cơ bản về Google Adwords

Google Adwords là gì? Google Adwords là một dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Google. Dịch vụ quảng cáo trực tuyến này cho phép người sử dụng mua các quảng cáo bằng văn bản, hình ảnh, video,…. Dịch vụ…