Danh mục Marketing

Remarketing trên Twitter sẽ hoạt động như thế nào?

Sử dụng quảng cáo bám đuổi mục tiêu là một cách để xây dựng nhận thức cho thương hiệu của bạn và điều hướng click chuột đến website của bạn trên Twitter của họ. Nó thường được xem là một chiến thuật…