Danh mục Marketing

Tầm quan trọng của data khách hàng trong chốt sale

Xây dựng hệ thống dữ liệu data khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc chốt sale. Việc có một danh sách chất lượng sẽ giúp bạn định hướng kế hoạch và chiến dịch marketing hiệu quả.…

Cách tìm kiếm và thu thập data khách hàng

Ngoài việc phải có một chiến lược marketing cụ thể, xây dựng nội dung hữu ích, thì data khách hàng là một trong những vấn đề được người làm marketing quan tâm. Vậy cách thu thập data khách hàng như…