Quảng cáo chéo trong Content Marketing

Quảng cáo chéo (cross channel marketing) có thể hiểu là việc sử dụng những thông điệp khác nhau được xâu chuỗi thành hệ thống thông qua các kênh khác nhau, thay vì nhắm trúng đối tượng với cùng 1 thông…

Phương pháp quản lý Email Marketing hiệu quả

Thực hiện một chiến dịch Email Marketing không phải kết thúc từ thời điểm bạn click gửi đi mà quan trọng hơn chính là câu chuyện bạn giải quyết vấn đề đằng sau việc gửi tin nhắn marketing đó như…

Quy trình xây dựng chiến dịch Email Marketing

Xây dựng chiến lược Email Marketing là một nhiệm vụ quan trọng để quyết định sự thành công quảng cáo internet, tiếp cận khách hàng mục tiêu. Muốn có một chiến lược thống nhất và hoàn hảo bạn phải thực…