Danh mục SEO

12 phương pháp tối ưu SEO Onpage

1. URL Hãy để từ khóa SEO Nhiều lượng search của bạn vô URL, vì Url là một trong những yếu tố ảnh hưởng  tới SEO Onpage lớn nhất. Url càng ngắn, càng hiệu quả và thân thiện với người…