Thẻ Tầm quan trọng của data khách hàng tiềm năng

Tầm quan trọng của data khách hàng trong chốt sale

Xây dựng hệ thống dữ liệu data khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc chốt sale. Việc có một danh sách chất lượng sẽ giúp bạn định hướng kế hoạch và chiến dịch marketing hiệu quả.…